Porvoon kerrostalo

Pienkerrostalotkin rakentuvat EMH-400PRO harkoilla!

Harkoista pienkerrostalo Porvoon henkeen

Porvoon keskustaan rakenteilla olevan As Oy Porvoon Aurinkorinteen rakennusmateriaaliksi valittiin harkko sen toimitusvarmuuden vuoksi. Laadusta taas kertoo se, että asuntojen kauppa on käynyt vilkkaasti.

Porvoon Linnankoskenkadulla kolmikerroksinen, 18 asunnon rakennus on jo harjakorkeudessa ja harkoista muurattu julkisivu odottaa rappaustaan. Rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2017 ja talo valmistuu vuoden 2019 huhtikuussa. Rakennuttajana toimii M2 Yhtiöt Oy ja urakoinnista vastaa paikallinen KBC Rakennus Oy. Valuharkot olivat varma valinta rakennusmateriaaliksi.

– Harkkojen saatavuus on taattu eli rakentamaan pääsee heti, kun rakennuslupa astuu voimaan. Ei siinä kohtaa voi alkaa odottamaan elementtitoimituksia, jotka saattavat kestää kauankin, sanoo yrittäjä Kim Backman KBC Rakennus Oy:stä.

KBC Rakennus on tunnettu hyvästä laadustaan.

– Me haluamme rakentaa asuntoja, joihin tulevat asukkaat pääsevät itse vaikuttamaan. Joustavuus on tapamme toimia. Harkkorakentaminen sopii tähän periaatteeseen hyvin, sillä asiakkaat voivat tehdä suuriakin muutoksia rakentamisen loppuvaiheessa – sähkömuutoksiakin ihan viime tipassakin. Muutostyöt huomioon ottaen harkko- ja elementtirungon hinta on lähes sama, harkko voi olla jopa halvempi, Kim Backman toteaa.

Porvoon kerrostalo

Pienkerrostalon rakennusmateriaaliksi valittiin harkko. Yhtenä perusteena oli se, että harkkojen saatavuus on taattu eli rakentamaan pääsee heti, kun rakennuslupa astuu voimaan. Työmaalla ollaankin tyytyväisiä: vasemmalta yrittäjä Kim Backman KBC Rakennus Oy:stä, Lakan aluemyyntipäällikkö Jani Pietilä sekä vastaava työnjohtaja Mathias Backman KBC Rakennus Oy:stä.

Myös harkko on Pro

Porvoon Aurinkorinteessä on kellari ja kolme asuinkerrosta. Harkkojen toimittajaksi valikoitui Lakan Betoni Oy jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Kantavissa ulkoseinärakenteissa käytettiin Lakka EMH-400PRO grafit -eristemuottiharkkoa, joka edustaa Lakan uudistettua PRO-mallin järjestelmää.  Viime vuonna tehdyn uudistuksen ansiosta järjestelmä on edellistä mittatarkempi, kuormituksia kestävämpi ja järjestelmään tuotiin pääty- sekä osaharkot. Tänä vuonna järjestelmä täydentyi halkaistuilla eristeharkoilla. EMH-400PRO grafit -eristeharkoissa on tiiveyden varmistamiseksi eristeessä kaksi vaahtouraa eristeen ympäri.  PRO-harkoissa on täydennetty myös aukkojenylitysjärjestelmää ja lukkiutuvat hakateräkset saa tehdastoimituksen yhteydessä työmaalle. Järjestelmällä on mahdollista toteuttaa jopa viisi metriä leveät aukkojenylitykset ja profiili toimii samalla sekä valumuottina että kantavana rakenneteräksenä.

Porvoon kerrostalo

As Oy Porvoon Aurinkorinteen kantavissa ulkoseinärakenteissa käytettiin EMH-400PRO grafit -eristemuottiharkkoa, joka edustaa Lakan uudistettua PRO-mallin järjestelmää.

Harkkorakenne taipui tonttiin ja kaavaan

Kohteen arkkitehti Matti Valkeavirran mukaan rakennuksen materiaalivalinnalla ei ollut suurtakaan merkitystä arkkitehtisuunnitteluun, koska rakennuttaja halusi joka tapauksessa kivitalon.

– Mitoituksessa jouduttiin hieman tarkemmin miettimään julkisivujen aukkoja, jotta ikkunat ja ovet osuisivat mahdollisimman hyvin harkkojakoon.

Matti Valkearinnan mukaan projektin suurimmat haasteet johtuivat rakennuspaikasta.

– Tontilla sijaitseva vanha hirsirunkoinen rakennus on suojeltu eikä sitä voitu purkaa. Uudisrakennuksen räystäskorot on asemakaavassa määritelty. Toisaalta kerrosluvuksi oli annettu II 1/2, jolloin ylimmän kerroksen osalta jouduttiin tekemään hieman normaalista poikkeavia ratkaisuja. Harkkorakenne taipui kyllä tähän. Rakenneratkaisun vuoksi ei jouduttu luopumaan mistään olennaisesta. Näin jälkikäteen ajateltuna harkkojen omia ominaisuuksia olisi voinut hyödyntää suunnitteluvaiheessa enemmänkin. Onneksi ei tehty nykytrendin mukaisesti aivan pieniä asuntoja, vaan reiluja perheasuntoja, Matti Valkeavirta toteaa.

Hänkin korostaa sitä, että harkkorakenteessa rakennusaikaiset muutokset on helpommin toteutettavissa kuin elementtirakenteella.

– Elementtitekniikassa kaikki lyödään lukkoon jo ennen kuin mitään on rakennettu. Harkkomuuraus antaa tässä suhteessa hieman aikaa ja joustoa.

Toimitukset ahtaalle tontille

As Oy Porvoon Aurinkorinne valmistuu lähes Porvoon kantakaupunkiin, vanhalle ja rauhalliselle vesitorninmäelle. Kaava sääteli sen, että rakennuksen tulee sopia koko alueen henkeen. Esimerkiksi huonekorkeus on normaalia isompi ja rakennuksen katto sisäänvedetty. 

Osa parkkipaikoista on lämpimässä maanalaisessa parkkihallissa. EMH-400PRO grafit -muottiharkko sopi hyvin tähänkin, sillä harkkoseinä voidaan raudoittaa seinän molemmin puolin, joten se soveltuu myös kellarikerroksiin maanpaineseiniin. Työmaan tontti sijaitsee valmiissa kaupunkirakenteessa, mikä asetti omat paineensa logistiikkaan.

– Aika vähällä kuitenkin päästiin. Lakan harkot toimitettiin pari kolme päivää tilauksesta rekka-autolla pienelle pihamaalle. Kaikkiaan harkkoja toimitettiin 16 täysrekallista ja 500 kuutiota betonia. Materiaaleja pystyttiin siirtelemään omalla kurottajalla eli kiinteää nosturia ei tarvittu. Elementtien kanssa tämä ei olisi ollut mahdollista, vastaava työnjohtaja Mathias Backman toteaa.

– Onhan elementtien asentaminen aika nopeaa, mutta muuten ne ovat työmaan logistiikan kannalta haastavia.

Porvoon kerrostalo

Harkot soveltuvat hyvin monimuotoiseen rakentamiseen. Porvoon uudisrakennuskin toteutetaan vanhan Porvoon henkeen.

Porvoon kerrostalo edestäPorvoon kerrostalo takapihaPorvoon kerrostalo sivulta

Asunto Oy Porvoon Aurinkorinne, Linnankoskenkatu 44, Porvoo

• Pienkerrostalo, 4 kerrosta: 1 maanalainen kerros ja 3 maanpäällistä kerrosta
• Rakennuttaja: M2 Yhtiöt Oy
• Pääurakoitsija: KBC Rakennus Oy
• Arkkitehtisuunnittelu: arkkitehti Matti Valkeavirta, T:mi Rakennusarkkitehti Taina Valkeavirta
• Rakennesuunnittelu: Expecon Oy
• Runkorakenne: Lakka EMH-400PRO grafit -eristemuottiharkko
• Julkisivu: osin rapattu, osin puuta
• Rakennusaika: 10/17–4/19

 

Teksti: Leena-Kaisa Simola

Kuvat: Olli Urpela